Pro firmy

Dobrý zaměstnanec nad zlato

Jak v dnešní době získat kvalitní pracovníky, když jich je jako šafránu? Vychovejte si je už během jejich studia! Spolupracujte se školami a nabídněte studentům zajímavou praxi. Naučte je řemeslu. Kromě získání budoucích zaměstnanců to pro vás může mít i celou řadu dalších výhod.

Poskytnutí odborné praxe? Plus pro vás

Na studenty si můžete uplatňovat daňové odpočty, a to jak na pořízení majetku, tak na podporu výdajů. Pro své žáky můžete od státu získat stipendium a motivační příspěvky. Další možností, jak ušetřit, je odpočet DPH. Odbornou praxi ve vaší firmě můžete rovněž financovat z různých projektů a dotací. To je pěkná řádka důvodů, proč spolupracovat se školami na projektu duálního vzdělávání.

Vychovejte si své vlastní pracovníky

O kvalitní zaměstnance byl vždy velký zájem. Podpořte jejich vzdělávání a podílejte se na výchově další generace skvělých pracovníků.

Tyto daňové benefity může firma uplatnit:

  • Odpočet od základu daně z příjmu ve výši 110% z pořizovací ceny majetku, který slouží pro účely odborného vzdělávání více než 50% z doby jeho provozu po třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
  • Odpočet na podporu výdajů vynaložených na výuku žáka v rámci odborného výcviku: 200,-Kč x počet odučených hodin.
  • Daňová uznatelnost podnikových stipendií max 5.000 korun měsíčně / žáka.
  • Příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku se osvobozují od daně z příjmu.
  • Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.
  • Týká se fyzické i právnické osoby, která musí uzavřít se školou „Smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování“. Toto musí být vykonáváno na pracovišti fyzické nebo právnické osoby.

Seznam benefitů pro firmy při spolupráci se školami je ke stažení zde

FAQ
Odbornou praxi poskytujeme studentům řemesel už roky. Je to oboustranně výhodné. Těm nejlepším totiž nabídneme práci ihned po skončení studia.
Zřídili jsme u nás malé pracoviště pro žáky. Díky tomu čerpáme dotace od státu, které můžeme investovat zpět do vybavení.
Díky dlouhodobé spolupráce s učilišti si nejen vychováváme kvalifikované zaměstnance, ale také každý rok ušetříme na DPH.

Školy, kde se řemesla studují