Garant projektu

RHK Brno – Garant projektu

Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Slouží k podpoře podnikatelských aktivit a k prosazování a ochraně zájmů členských firem. Podílí se také na řadě zajímavých projektů včetně podpory řemesel a systému duálního vzdělávání.

RHK Brno poskytuje služby v oblasti:

 • vzdělávání
 • poradenství
 • podpory mezinárodního obchodu
 • služby CzechPoint
 • pronájmu vlastních prostor členským firmám

Proč je RHK Brno zapojena do projektu?

RHK využila příležitosti zapojit se do mezinárodního projektu Learning by Doing v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme, který by měl přinést systémové změny k efektivnější spolupráci středních odborných škol a firem a také zkvalitnit odbornou přípravu žáků.

Cíle projektu:

 • Navrhnout změny vedoucí k modernizaci systému duálního vzdělávání v České republice a k větší atraktivitě odborného školství.
 • Využít zkušenosti partnerských zemí zapojených do projektu, ve kterých je duální systém vzdělávání již delší dobu úspěšně realizován (Rakousko, Německo).
 • Podpořit sdílení zkušeností se zaváděním duálního systému v partnerských zemích projektu formou výměnných návštěv a pracovních setkání.
 • Posílit vzájemnou spolupráci všech aktérů (regionální instituce, firmy, školy, rodiče a studenti).
 • Přinést firmám kvalifikovaného absolventa připraveného na měnící se požadavky trhu.

Projekt podporuje Jihomoravský kraj

Benefity pro žáky:

 • Vyšší odbornost
 • Lepší uplatnění na trhu práce
 • Zapojení do pracovního procesu již v průběhu studia

Benefity pro školy:

 • Zkvalitnění odborné výuky žáků ve firmách
 • Vyšší odbornost učitelů díky stážím a praxím ve firmách
 • Oboustranné obohacení firem a škol
 • Připravenost absolventů pro podniky

Benefity pro rodiče:

 • Rozšíření informací o současném odborném vzdělávání
 • Snazší rozhodování o budoucnosti dětí (výběr studia, volba povolání)
 • Možnost praktického ověření správné volby