Ochrana osobních údajů

Kontaktní formulář

Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno, IČO: 48907723, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl A, spisová značka 5227 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu

Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služby nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Regionální hospodářská komora Brno zpracovávány po dobu jednání, nejdéle 3 roky od vaší poptávky/dotazu, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Služba, kterou poskytuje Regionální hospodářská komora Brno je definována takto: Poskytování informací o projektu Learning by Doing.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Regionální hospodářskou komorou Brno, tedy správcem osobních údajů.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Newsletter

Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno, IČO: 48907723, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl A, spisová značka 5227 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • emailovou adresu

E-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem odesílání obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tento osobní údaj bude společnost Regionální hospodářská komora Brno zpracovávat nejdéle 5 let od přihlášení.

Služba, kterou poskytuje Regionální hospodářská komora Brno je definována takto: Poskytování informací o projektu Learning by Doing.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Regionální hospodářskou komorou Brno, tedy správcem osobních údajů.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.