O projektu

Co je to duální vzdělávání

Duální vzdělávání znamená „učit se praxí“. Jde o spolupráci mezi odbornými školami a firmami, kdy firmy nabízejí učňům praxi při jejich studiu a současně je profesně vychovávají ve svém podniku jako své potencionální zaměstnance. Z této spolupráce plynou výhody pro všechny zúčastněné. Žáci získávají při studiu odbornou praxi, mohou si dobře přivydělat a po studiu mají možnost získat okamžitě zaměstnání u dané firmy. Firmy si vychovávají vlastní zaměstnance, kterých je na trhu nedostatek, odborně je vedou, mohou čerpat na pracovní místa od státu dotace a využívat další výhody.

Systém duálního vzdělávání je v zahraničí dlouhodobě prakticky prověřen a má velmi dobré výsledky. Jedná se o těsnou spolupráci mezi studenty, rodiči, firmami, školou i regionálními institucemi. Hlavním cílem je vychovat absolventy připravené na současné požadavky trhu. Zásadním krokem zůstává především zkvalitnění odborné přípravy během studia a dostatek zajímavé a dobře placené praxe.

Learning by Doing ve stručnosti

Mezinárodní projekt Learning by Doing (v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme) má přinést systémové změny k efektivnější spolupráci odborných škol a firem. Je spolufinancován z prostředků EU a v Jihomoravském kraji je garantem projektu Regionální hospodářská komora Brno. Ta se dlouhodobě snaží zvyšovat úroveň vzdělávání, podporovat spolupráci firem i mezinárodní obchod.

Výhody projektu duálního vzdělávání

Pro žáky znamená duální vzdělávání především možnost získat lepší kvalifikaci, s čímž souvisí i lepší uplatnění na trhu práce a možnost zapojení se do pracovního procesu už během studia. Po školy je výhodou kvalitnější praxe pro studenty a vyšší odbornost učitelů, kterou si osvojí díky úzké spolupráci s firmami. Rodiče zase mají díky duálnímu vzdělávání více informací o současné úrovni učňovských oborů a mohou se tak lépe rozhodovat o budoucnosti svých dětí.